Denetim Masası --> Güvenlik Merkezi --> (Solda) Güvenlik Merkezi'nin Uyarı Yöntemini Değiştirin.
Burada çıkan uyarı vermemesini istediğiniz seçeneklerin kaldırıp Tamam a tıklayın. Eğer hiç uyarı görmek istemiyorsanız hepsini kaldırın.