Friday, February 25, 2011

Torba yasa’ya Köşk’ten onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6111 sayılı  yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile  104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere  Başbakanlık'a gönderildi.

Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları,  gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk  eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve  atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden  hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme  zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin  su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan  vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar  (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme  süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim  yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden  yararlanamayacak.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...