Friday, March 18, 2011

014 Nolu Genelge 22.02.2011 (İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi)

014 Nolu Genelge 22.02.2011 (İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi


Bilindiği üzere; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen “Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi” projesinin 4 üncü bileşeni olan “Sektör Spesifik Hijyen Kılavuzlarının Oluşturulması” kapsamında, Konfederasyonumuzun, ilgili mesleki federasyonlarımızın, akademisyenlerin ve sektörle ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımı ve katkılarıyla, “Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üretiminde İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi”, “Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi”, “Et ve Et Mamulleri Satan Küçük İşyerleri için İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi” ve “Gıda Satış Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi” hazırlanmış ve Konfederasyonumuzca bastırılarak esnaf ve sanatkar üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere tarafınıza iletilmişti.


Diğer taraftan; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, İstanbul İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçıları Esnaf Odası tarafından, sakatat hazırlayan, satan, depolayan ve dağıtımını yapan işyerleri için iyi hijyen uygulamaları rehberine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu odanın talebi üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Konfederasyonumuz ve ilgili teşkilatımız temsilcileri ile bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında “Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehber” taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu rehber, görüşleri alınmak üzere ilgili birlik ve federasyonlarımıza gönderilmiş ve teşkilatımızca da uygun bulunmuştur.

Bu çalışma kapsamında rehbere son şekli verilmiş ve verilecek olan eğitim çalışmalarında kullanılabilmesi açısından kitap haline getirilerek Konfederasyonumuzca bastırılarak kamuoyunun bilgisine ve esnaf ve sanatkar üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.

Rehberde, işyerlerinin uyması gereken mevzuat düzenlemeleri, fiziki ve teknik altyapı hakkında uyulması gereken kuralların yanı sıra çalışan personelin temizlik ve dezenfeksiyon şartlarını sağlarken uyması gereken hijyen kurallarına yer verilmiştir.

“Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi”, birliklerimize 2’şer adet, Federasyonlarımıza ise iştigal ettikleri meslek alanı ve bağlı oda sayısı ile orantılı olarak yeteri kadar gönderilmektedir.

Ayrıca, rehbere Konfederasyonumuzun web sayfasında yer alan “Güvenilir Gıda Bilgi Sitesinden” ulaşılması mümkündür.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...