Friday, March 18, 2011

027 Nolu Genelge 17.03.2011 (Torba Yasa)

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen "6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” KOSGEB destek veya kredilerinin geri ödemelerini ihlal etmiş işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan sağlamaktadır.


Kanun kapsamında, 31/12/2010 tarihinden önce KOSGEB’ten destek kullanmış ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce uygunsuzluğu tespit edilmiş veya geri ödemelerini ihlal etmiş olan esnaf ve sanatkarlar, 30/04/2011 tarihine kadar KOSGEB hizmet merkezlerine dilekçe ile başvurmaları halinde bu Kanun kapsamında değerlendirileceklerdir.

KOSGEB destek ve kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler hakkında hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Odamıza bağlı esnaf ve sanatkar üyelerimize önemle duyurulur...
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:

Ek-1: Bilgi Notu (1 adet-2 sayfa)

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...