Sunday, March 13, 2011

ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİ YÖNETENLER

ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİ YÖNETENLER
Ercan ÇOKBANKİR
Günümüzde 100-150 yıl bir arada yaşayan toplumların oluşturduğu birçok devletler vardır. Anadolu’da ise 2.500 yıl bir arada yaşamış topluluklar, yani Anadolu halkları birbiriyle adeta halvet olmuşlardır. Bu topraklardan kimler gelmiş kimler geçmiştir. Anadolu tam bir medeniyetler köprüsüdür. 28 medeniyete beşiklik ve merkezlik yapmıştır.

Günümüzde ise ileri toplumlar arasında bulunması gereken üç kıtada hükümranlık kurmuş Osmanlının torunları hala iç çekişmelerle uğraşmaktadır. Bölündü, bölünecek kavgaları ile hala dış güçlerin rüzgarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. Bu kavgalarla 200 yıldır boğuşan Osmanlı, son zamanlarında Avrupa’nın hasta adamı idi. Bugün herhalde komada olmalıdır. Hala kendini toplayamadı. Kabahat toplumluda mı? Ülkeyi yönetenlerde midir? Yüzyıllardır gelecek korkusu ile yaşayan insanlarımız. Yarınların kavgasıyla geçmişten-bugünlere hala gün geçiriyoruz.

Dünya medeniyetlerinin kurucusu Anadolu insanları neden bu kadar fakirdir? Neden hala Afrika toplumları gibi, dünyanın en geri kalmış kabile toplumlarıyla aynı kefeye konuyoruz? Dünya medeniyetlerine öncülük ve beşiklik yapmış Anadolu insanının, neyi eksiktir?

Anadolu toplumlarının arı, yani saf bir toplum olamamasının sancılarından mı kaynaklanıyor? Aslında çok kültürlü olmanın yararlarını en katı etnisite’istler(milliyetçiler) bile kabullenirler. Osmanlı dönemini özlemle anan bazı liberal ekonomi kalemşörleri, Osmanlı idare sisteminde Padişahın savaş ve askerlikle uğraştığını, arka planda görünen saray mensupları içinde gerek kadınların gerekse sadrazam ve vezirlerin Osmanlı tebaası yanında çeşitli ulusların mensuplarından olmasında arayanlar vardır. Saray yönetimi yanında içişleri ve mali konular ve yönetim sürekli bu ikinci planda kalanlar tarafından yönetilmiştir. Sadrazam ve vezirler içinde bildiğim kadarıyla yaklaşık 30 tanesi Arnavut asıllıdır, Sırp, Leh ve Ermeni kökenli birçok sadrazam ve vezir yönetimde yer almıştır.

İsterseniz bir de Osmanlı saraylarındaki yabancı Rum, Rus, Sırp ve Leh cariyelerden ve sultanlardan dünyaya gelen padişahları sıralayalım. Osmanlının kurucusu Orhan Bey Rum Horofiro, Rum Asporce ve Rum Teodora, ile evlendi. I. Murat Horofiro’dan doğma, Yıldırım Bayezid Marya’dan doğma, Çelebi Mehmet Olga’dan doğma, 2. Murat Veronica’dan, Fatih Sultan Mehmet Maria Despina, Kanuni Sultan Süleyman ise Leh (Polonyalı) Helga’dan dünyaya gelmedir. Bu arada Fatih Sultan Mehmet’in babası 2. Murat’ın dul eşi Sırp prensi Maria’ya Bizans İmparatoru Konstantin Paleologos talip olur. Bu evlilik gerçekleşememiştir. Aksi olup bu evlilik gerçekleşseydi, üvey annesinin kocasının hükümdar olduğu Bizans’a karşı belki de savaşamayacaktı. Belki de İstanbul’u fetih edemeyecek, belki de tarih böyle yazılmayacaktı. İstanbul’un alınmasıyla 1453’te başlayan yeni bir çağ başka bir olayla değişecekti.

Osmanlının bu engin hoşgörüsü mü desek, bir dünya İmparatorluğu sevdasıyla fetih peşinde koşarken kendini iç sorunlarından soyutlama düşüncesi mi desek, yaptığı fetihler neticesinde sadece ganimet peşinde koşan asker toplumu mu desek, buna karar veremezken Selçuklu Beyleri de aynı düşünceyi paylaşmaktaydı. XII. Yüzyıl sonlarında Selçuklu Beylerinde de aile yapısının Osmanlıdan farklı olmadığını görüyoruz. Türkmen kökenli olmayanları Beylerbeyi atamamışlardı. Rum ve Ermeni kökenli Beylerbeyi ve idareciler vergi toplamak ve asayişi sağlamak için görevlendirilmişti. Bu tip görevlerde Rumlar, Selçuklu içindeki diğer azınlıklardan daha etkin rol almışlardır. Bu insanların dil ve dinlerine bakılmadan görev verilmiştir. Zaten Selçuklunun bu dönemlerinden sonra Karaman oğlu Mehmet Beyin buyruğundaki gibi Anadolu da her kimsenin Türkçe konuştuğunu göreceğiz.

Beylerbeyi Mavrozomes (Maurozomos),’Emir Komnenos’ adıyla Keyhüsrev ve Keykubat döneminde, Hıristiyan kaldığı halde başkomutanlık yapmış ve Kılikya Ermeni devletine karşı seferler düzenlemiştir. Bizans İmparatoru Yuannis’in kardeşinin oğlu, Konya’da Selçuklu Sultanına damat olarak, Müslümanlığı seçer ve Yuannis Çelebi adını almıştır. Yuannis Çelebi Konya’nın savunmasında 1146 yılında Bizans’a karşı savaşmıştır. Daha sonra Bizans tahtını ele geçirecek olan Mihail Paleolog, uzun yıllar Konya Selçuklularına hizmet etmiştir. Pontus Rum İmparatorluğu meşhur ailelerinden Trabzon’lu Gavras gibi birçok soylu Rum ailesi Kılıç Aslan’a ve diğer Beylere hizmet vermişlerdir. Eski Alanya Senyörü Kir Ferik, Keykubat’ın kayınpederi olmuş ve Akşehir’de valilik yapmıştır. Keyhüsrev’in en büyük oğlu olan İzzettin Keykavus’un annesi bir Rum papazının kızıydı.

Selçuklular ve üç kıtada egemenlik sürdüren Osmanlı işte böyle yöneticiler tarafından idare edilmişti. Keramet acaba bunlarda mı idi?

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...