Wednesday, May 4, 2011

6111 Sayılı Torba Kanun Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair Genelge

Mevzuat >> Genelgeler >> 2011 Yılı >> 2011 Yılı Genelgeleri


6111 Sayılı Torba Kanun Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair Genelge
 
İlgili sayfaya Buradan... ulaşabilirsiniz...
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Bilindiği üzere, esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ve kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı Kanun 25 Şubat 2011 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştı.


6111 sayılı Kanuna göre, borçların yeniden yapılandırılması konusunda başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihinde sona ermiştir.

Bununla beraber, 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 sayılı Kanunda yer alan kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve stok affı ile ilgili konularda başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihine kadar ertelenmiştir.

Aynı Bakanlar Kurulu kararına göre, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunanların Mayıs/2011 ayı içerisinde ödemesi gereken yükümlülükler de Haziran/2011 ayının sonuna kadar ertelenmiştir.

Esnaf ve sanatkârlarımıza önemle duyurulur...

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...