Monday, May 16, 2011

Perakende İşletmelerin Kayıt Başvurusu Hakkında...

Perakende İşletmelerin Kayıt Başvurusu Hakkında...
Bilindiği gibi, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri,Bitki Koruma,Gıda ve yem Kanunu" gereği; gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, Tarım İl Müdürlüğü'nden, işyerleri için "İşyeri Kayıt Numarası" alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Tarım İl Müdürlükleri, 5996 sayılı kanun gereği; kendilerine başvurup kayıt numarası almadan faaliyete geçen kayda tabi işyerlerinden, perakende işletmeler ile gıda üretim işletmeleri hakkında idari para cezası uygulamaya başlamış bulunmaktadır.

Tarım İl Müdürlükleri tarafından; bu konu ile ilgili yönetmelik yayımlanana kadar halihazırda faaliyette bulunan kayda tabi perakende işyerleri ile gıda üretim işyerleri ve yeni açılan onaya tabi işyerlerine "işyeri kayıt numarası" verilmektedir.

Birliğimiz tarafından bünyesinde gıda maddesi üreten satan ve toplu tüketime arz eden esnaf ve sanatkarlarımızın üyesi oldukları odaların başkan ve yöneticilerinin bu konu hakkında bilgilendirilmelerini temin etmek amacıyla 02.05.2011 günü Birlik binamızda Tarım il Müdürlüğü Yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu toplantıda alınan karar gereği kayda tabi oda üyesi işyerlerinden parakende gıda işletmeleri ile gıda üretim işyeri sahibi esnaf ve sanatkarlarımızın Tarım il Müdürlüklerine yapacakları işyeri kayıt numarası alma işlemi odamız kanalıyla da yapılabilecektir.

Bu nedenle odamız üyesi kayda tabi parakende gıda işyerleri ile gıda üretim işyerlerinin Ek'teki belgelerle birlikte odamıza başvurması halinde odamıza yapılan bu başvurular en kısa süre içerisinde toplu halde bir üst yazı ekinde Tarım İl Müdürlüğü'ne iletilmesi sağlanacaktır.

Tarım İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilecek olan her bir üyemize ait işyeri kayıt numarası ile ilgili yazılar odamız tarafından üyelerimize imza karşılığı teslim edilecektir.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...