Thursday, June 2, 2011

044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)

044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1: Broşür
Bilindiği üzere; günümüz dünyasında; kurumların ve kişilerin gelişebilmesinin en önemli unsuru bilgiyi kullanan nitelikli insan gücünün varlığıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; kurumlar bilişim çağının tüm imkanlarını kullanan ve kendini sürekli geliştiren çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere, son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir öğrenim yöntemi ortaya çıkmıştır. Uzaktan öğrenme olarak adlandırılan bu yeni öğrenme modelinde; bir sınıfa ihtiyaç duymadan, izleyerek, dinleyerek ve okuyarak öğrenme gerçekleşmektedir.Konfederasyonumuz; teşkilatımıza ve dolaylı olarak esnaf ve sanatkarlarımıza her alanda ihtiyaç duydukları desteği en güncel ve en hızlı şekilde sağlamak amacıyla her gün yeni projeleri hayata geçirmektedir. Bu kapsamda; esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının personelinin ve yöneticilerinin, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile istedikleri her türlü bilgiye ulaşmalarına imkan sağlayacak olan uzaktan öğrenme portalı hazırlanmıştır.

Uzaktan öğrenme portalında, teşkilatımızın talepleri doğrultusunda belirlenen konu başlıklarında hazırlanan eğitici videolar, bu videoların ses kayıtları ve metinleri bulunmaktadır. Uzaktan eğitim portalında yer alan konular, kullanıcılar tarafından istedikleri kadar tekrar edilebilecek, öğrenme süreci sonunda her bir konunun sınavı yapılarak kullanıcıların başarı düzeyi ölçülecek, sınavda başarı sağlayan kullanıcılara on-line sertifika düzenlenecektir.Uzaktan eğitim portalı, teşkilatımızın talepleri doğrultusunda geliştirilecek ve güncellenecektir. Dolayısıyla portalda yer verilmesinde yarar görülen konu başlıklarının Konfederasyonumuza iletilmesinde yarar görülmektedir.


Konfederasyonumuz web sitesinin on-line işlemler başlığı altından ulaşılacak olan Uzaktan Öğrenme Portalına, diğer on-line işlemlerde kullanılan kullanıcı kodu ve şifrelerle giriş yapılabilecek olup, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Bilgi-İşlem Müdürlüğü ile iletişime geçilecektir.
Genelge ekinde bilgilendirme broşürü bulunmaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...