Thursday, July 21, 2011

ÇOCUK VE YALAN

ÇOCUK VE YALAN

Yalan en büyük günahlardandır. Ancak üç konuda yalana izin verilmiştir.

1. Savaşta düşmana karşı

2. İki kişinin arasını düzeltmek için

3. Eşlerin birbirlerinin gönlünü kazanmak için söyledikleri.

Görüldüğü üzere unsurlardan hiçbiri çocuklara yalan söylemenin doğru bir davranış olduğunu göstermemektedir. Demek ki çocuklara yalan söylemememiz gerekir. Çocuğa yalan söylemek aslında onu aldatmak demektir. Oysa ki çocuklarımız da birer şahsiyettirler. Onları şahsiyet olarak kabul etmek ve onları saymak çocuğun kendisine güven duymasını sağlar. Sayıldığını ve bir birey olarak kabul edildiğini hisseden çocuklar daha anlayışlı olurlar.

Çocuğunuza yalan söylemeyin ki o da sizden görüp de yalana alışmasın. Ona gerçekleri yalın bir şekilde anlayabildiği bir dille anlatın. Göreceksiniz ki böyle davrandığınızda çocuk en azından yalana alışmayacak ve ısrar etmeyecektir. Tabii bunlar bir günde olacak hadiseler değildirler. Zaman ve azim ister. Tutarlı olarak davranılmaya devam edildiği taktirde hayırlı neticeler verecektir.

Çocukları yalana alıştırmanın yolu sadece onlara yalan söyleyerek örnek olmak değildir. Çoğu anne ve baba çocuklarının yaramazlıkları ve hataları neticesinde aşırı tepkiler vererek çocuklarını yalan söylemek zorunda bırakmaktadırlar.

Çocuktur, hata yapacaktır. Büyükler bile hata yaparken çocuklardan hata yapmamalarını beklemek saçmalıktır. Yaptıkları hatalara haddinden fazla kızarsanız çocuklar tepkinizden korktukları için ya yalan söyleyecekler yada gerçekleri sizden gizlemeye çalışacaklardır. Çocuğa yaptığı yaramazlık yaptığı hata kadar kızın. “Yaptığı hataların cezası asla sizin o günkü ruh halinizle moralinizle alakalı olmasın.”

Bir de çocuklarınıza gerekmedikçe söz vermeyin. Verdiğiniz sözleri de mutlaka yerine getirin. Siz sözünüzü tutun ki o da size ve başkalarına verdiği sözlerin arkasında olsun ve onları yerine getirsin.

Lütfen çocuklarımıza yalan söylemeyelim. Ve onları da yalan söylemek zorunda bırakmayalım. Niyet hayır akıbet hayır olur inşallah.

 

MEŞHURLARDAN NÜKTELER

Bu köleyi kim satın alır

 

Resulallahın (a.s.m.), Zâhir isimli bir sahabesi vardı. Zahir, çölde yaşardı. Ara sıra Allah Resûlüne, çöl çiçek ve meyvelerinden hediyeler getirir, Peygamberimiz de onu çölde lazım olabilecek hediyelerle sevindirirlerdi. Efendimizin şakalaştığı sahabelerden biri de Zâhir idi. Onun için Peygamberimiz:

"Zâhir, bizim çölümüz, biz de onun şehriyiz," buyururlardı. Ticaretle uğraşan Zâhir, yine bir gün bir şeyler satmak amacıyla şehre gelmişti. Resûlüllah Efendimiz, o görmeden arkasından gelip, kollarından tuttuktan sonra gözlerini kapadılar.Zâhir, telaşlı bir şekilde:

"Kimsin? Beni bırak," diyerek geri döndü. Peygamberimiz olduğunu görünce de sevindi ve başını, Resûlullahın şefkatli sinesine koydu.

Allah Resûlü şakalarına şu soruyla devam ettiler:

"Bu köleyi kim satın alır?"

Bu soruya Zâhir:

"Pek alıcı bulamazsınız, benim ne değerim olabilir ki ?" diye cevap verince, Peygamberimiz şöyle buyurdular:

"Sen görünüşte belki öylesin, fakat Allah katında değeri yüksek, pahası ağır bir kölesin."
----
YALAN
             
            *yalan söyleyen kişi göz temasından kaçınır, göz göze gelmemek için
            elinden geleni yapar.

            *yalan söyleyen ya da bir gerçeği saklayan kişi, ellerini ve
            kollarını daha az kullanır.

            *kendisine soru soruldugunda elleri sımsıkı kapanıyorsa ya da
            avuçları aşağı dönükse bu yalanın ya da kandırmanın sinyalidir.

            *ellerini yüzüne ya da boynuna doğru götürüyor olabilir ama
            bedeniyle teması sadece bu kısımlarla sınırlı kalır.

            *verdigi cevap nedeniyle içinin rahat olduğunu göstermeye çalışan
            kişi belli belirsiz kaçamak bir şekilde omzunu silker.

            *kişinin el kol hareketleri ile soyledigi sözler arasında zamanlama
            hatası vardır. baş hareketleri mekaniktir.

            *şaşırmış, korkmuş ya da mutluymuş rolü yapıyorsa, yüzünde beliren
            ifade, ağız bölgesiyle sınırlı kalacaktır. *yalan soyleyen kişi
            ayakta
            dururken ya da otururken konuşma sırasında sırtını dik tutmaz.

            *kendisini itham eden insandan uzaklaşmak isteğiyle muhtemelen
            bakışlarını kapıya doğru çevirir.

            *konuştuğu insanla ya çok az fiziksel temas kurar ya da hiç kurmaz.

            *işaret parmağını ikna etmek istedigi kişiye yöneltmez.

            *kendisini itham eden kişiyle arasına bir takım nesneler koyar.

            *bilinçaltından sızan gerçek duygular, düşünceler ve niyetler dil
            sürçmesi şeklinde ortaya çıkar.

            *karşısındaki kişi anlattıği hikayeye inanana kadar fazladan bilgi
            vermeye devam eder.

            *sorulara asla doğrudan cevap vermez, dolaylı olarak ima eder.

            *yalan söyleyen kişi, 'ben, biz ve bizim' gibi zamirleri ya çok az
            kullanır ya da hiç kullanmaz.

            *kullandığı kelimeler açık ve net olmayabilir.

            *sorulan soruya oranla aşırı bir tepki gösterir.

            *yalan söyleyen kişi, bütün sorularınıza cevap verebilir ama kendisi
            size soru sormaz.

            *yalan söyleyen kişi, konu değiştirildiğinde rahatlar ve gerginliği
            azalır.

            *haksız yere suçlandığına sinirlenmez. '*gerçegi söylemek
            gerekirse', 'dürüst olmak gerekirse' ve 'neden yalan söyleyeyim ki'
            gibi cümleler
            kullanır.

            *soruyu önceden düşünmüş ve cevabı hazırlamıştır.

            *sorunuzu tekrar etmenizi ister ya da soruya soruyla karşılık verir.


            *konuşmasına, 'yanlış anlamanı istemem ama' gibi bir cümleyle
            başlar.

            *ilginizi dağıtmak için şaka yapar ya da dalga geçer.

            *daha ayrıntılı açıklama gerektiren konuları sıradan bir şeymiş gibi
            aktarır

            *hikayesi o kadar inanılmazdır ki, sırf bu yüzden inanırsınız.
            (david j lieberman'ın "size kimse yalan söyleyemez" adlı kitabından.
             ---

Yalan söylemek uzun sürüyor
İnsanların, yalan söyledikleri zaman, sorulan sorulara daha geç yanıt verdikleri ortayı çıktı.
AA
Güncelleme: 12:34 ET 28 Mayıs 2005 Cumartesi- İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nde görevli psikolog Aiden Gregg, yalancıların, bir soruyu yanıtlarken, dürüst kişilere göre daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Londra’da düzenlenen Britanya Psikoloji Birliği’nin atölye çalışmasında konuşan Gregg, deneklerinden değişik ifadeleri bir düğmeye basarak doğrulamalarını ya da yalanlamalarını istedi.
Bazı ifadelerin doğrudan deneğin kişiliğiyle ilgili, diğerlerinin de genel ifadeler olduğunu belirten Gregg, deneklerin bir kısmından kendileriyle ilgili ifadelerde bilinçli olarak yalan söylemelerini istedi.
Yalancıların yaklaşık yüzde 90’ını düğmeye basma hızından tespit edebildiğini kaydeden Gregg, yalan söyleyenlerin düğmeye daha geç bastığını ve soruları daha zor bulduğunu ifade etti.

yalan söylemek gerçekten kötü müdür?

yalan söylemenin kötü olduğunu hep duyarız ama bunun gerçekten böyle olduğunun emprik bir deliline rastlanmış değildir.yalanın kötü olarak nitelenmesinin nedeni genelde yalanın kendisi ile değil de sonuçları ile ilgilidir. yani kötü sonuçlar doğurduğu (küçük düşme,başkalarının zarara uğraması vb.) için "kötü" olarak nitelendirilir.oysa bir şeyin iyi ya da kötü olmasının ölçütünün sonuçlarında aranması kaçınılmaz olarak göreliliği getirir. bu durmda ise duruma göre iyi ya da kötü şeyler ortaya çıkar.eğer "yalan kötüdür" diye evrensel olması gereken bir yargıdan söz ediyorsak,"kötü" yü sonuçlarda değil o yalanın içinde aramamız gerekir.

yalanın tanımına baktığımızda,en basit haliyle "gerçeğin olduğundan farklı gösterilmesi ya da gizlenmesi" ifadesi ile karşılaşırız.gerçeğin olduğundan farklı gösterilmesinde ne kötülük olabilir? eğer gerçeğin farklı gösterilmesi ya da saklanması özünde kötü ise,insanların hayatlarını kurtarmak,devletin bekasına yardımcı olmak,vb. amaçlar için yapılan farklı gösterme ya da gizleme eylemleri de kötü olmalıdır. bunun böyle olmadığı herkesçe malum. o halde "yalan" ın kötü olması özünde bir kötü değil göreli olarak kötüdür.

o zaman sorun "neye göre kötü?" dür. yalan insan ilişkilerinde ortaya çıkan bir durum olduğuna göre yalanın kötü olmasının ölçütüde insan ilişkilerini olumsuz yöne sürüklemesine göre olmalıdır. yalan söylenen bir durumda ilişkilerin kötüye sürüklenmesi yalanın söylendiği zaman değil ortaya çıktığa zamandır. yalan söylenen kişi gerçeği bilmediği için mutludur.çünkü kendisine yalan söylenmesinin nedeni zaten bireyin olumsuz duygulara kapılmasını önlemek içindir.(üzüntü,öfke vs.).yalan söyleyen ise işleri istediği yöne soktuğu için mutludur. durumu incelediğimizde yalanı ilgilendiren kişilerin tümünün mutlu olduğu açıkça görülebilir.mutsuz olma durumu(yani işlerin kötüye gitmeye başlaması) yalan söylendiği anda değil yalan ortaya çıktığı zaman başlar.

sonuç olarak yalanın kötü olması yalanın söylenmesi ile ilgili birşey değil,yalanın ortaya çıkması ile ilgili bir şeydir. yani kötü olan yalan söylemek değil söylenen yalanın anlaşılmasıdır. bu durumda yalan söylememeye çalışmak yerine, sağlam yalan söylemek ve ortaya çıkmasını engelleyici tedbirler almak daha ahlaklı ve erdemli bir davranıştır.ortaya çıkması muhtemel yalanların ise hiç söylenmemesi daha uygundur.

yalanın faydaları ise saymakla bitmez;örneğin sevgilisinin kendine aşık olmasını isteyen ama bunun gerçekleşmediğini bilen biri ne kadar mutsuzdur. oysa yalan da olsa delicesine sevilmek hiç sevilmemekten iyidir. yani hayat boyu mutsuz olmaktansa kısa süreli mutluluklar herzaman tercih edilmelidir. hem zaten gerçek dediğimiz şeyde sürekli bir değişim halindedir.değişen birşeye bağlanmaktansa kendi gerçekliğimizi yaratıp üzerine kurulmak daha gerçekçi ve saygıdeğer bir erdemdir.ayrıca hayatı değiştirmek içi çabalamak ama yenilince de bunu kabullenmek yerine kendi istediği dünyayı yaratarak orada yaşamak alkışlanası bir cesarettir.
---

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...