Thursday, July 21, 2011

Yansıma Kanunları

Yansıma Kanunları
7.1.1 Işık: Güneş, yıldızlar ve lambalar ışık yayarlar. Çevremizde gördüğümüz ağaçlar, masa ve sıra gibi diğer cisimler ışıksızdır. Bunlar ışıklı cisimlerden aldıkları ışıkları yansıtarak görünürler. Çevre şartları değiştirilerek ışıklı cisimler ışıksız, ışıksız cisimler de ışık verir hale getirilebilirler. Mesela ışık veren bir elektrik ampulünün akımı kesilince ışık vermesi sona erer, ışıksız olan bir metal belli bir sıcaklık durumuna kadar ısıtılırsa akkor hale gelerek ışık vermeye başlar. Mum alevi de akkor bir ışık kaynağıdır. Öyleyse ışık , bu kaynakların verdiği bir enerji şeklidir diyebiliriz. (BAHRİ, Ö., vd., 1993)
Bir cismin görünebilmesi için o cismin ışık kaynağı olması gerekmektedir. Üzerine ışık düşen her madde bir ışık kaynağıdır ilkesini hatırlatıyor. Işık doğrusal yolla yayılır ve saniyedeki hızı 300 bin kilometredir.
Huyghens Kanunu: Verilen bir dalga cephesindeki tüm noktalar, dalgacıklar olarak adlandırılan küresel, ikincil dalgaları oluşturan birer noktasal kaynak olarak görev yaparlar. Bu noktalar, söz konusu ortamdaki dalgaların karakteristiği olan hızlarda dışa doğru yayılırlar.
            Bir yüzeye düşen ışığın aynı ortam içinde yolunu değiştirmesine yansıma denir.
            Gözümüze gelen ışık , ister doğrudan isterse dolaylı aydınlatılmış cisimlerden yansıyarak gelsin , görme sinirlerini uyararak görmemizi sağlar. Bundan dolayı ışık olaylarını incelerken ışık kaynaklarını ve aydınlatılmış cisimleri birbirinden ayırt etmek zordur. Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrudan gözümüze gelirse ışık kaynağını görürüz. Işık kaynağından çıkan ışınlar cisimlere çarpar ve cisimlere çarpıp gözümüze gelirse cismi görürüz.
        Cisimlerin ışığa karşı değişik tepkileri vardır. Işık bir cisme çarpınca ya yansır ; ya cisimden geçer ; ya da cisim tarafından soğurulur. Bu cismin parlaklığına ve saydam olup olmadığına bağlıdır.Siyah cisimler dışında her madde ışığı az ya da çok yansıtır. Parlak metal ve ayna yüzeyleri , üzerine düşen ışığın büyük bir kısmını yansıtırlar.
        Parlak bir metal ve ya ayna yüzeyine düşen ışık demeti , çok belirgin bir yansıtılmış demet verirse buna düzgün yansıma denir.


Bir ışık demeti beyaz kağıt , duvar , tahta gibi pürüzlü yüzeylere çarptığı zaman , ışık bütün yönlere yayılır. Bu tip yansımaya da dağınık yansıma denir.

Düzlem Aynalar
            Ayna üzerine düşen bir ışık demeti yine bir demet olarak yansır.Düzlem aynanın parlak yüzeyi sırlanmış yüzeydir. Işığın aynaya düştüğü noktadan aynaya çizilen dik doğruya normal ; gelen ışının normal yaptığı açıya gelme açısı ve yansıyan ışının normal yaptığı açıya yansıma açısı denir.
Yansıma Kanunları
1-Gelen ışın , normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
2-Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
3-Normal üzerinden gelen ışın kendi üzerinden yansır.
4-Bir düzlem aynaya gelen ışın,aynayla yaptığı açı kadar açı yaparak yansır
5-Bir düzlem aynaya gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açının yarısı gelme açısına veya
yansıma açısına eşittir.
6-Gelme açısı ile,gelen ışının aynayla yaptığı açının toplamı,yansıma açısıyla yansıyan ışının
aynayla yaptığı açının toplamı 90 derecedir.


Düzlem Aynaların Kullanıldığı Yerler
                Düzlem aynanın günlük yaşamda birçok kullanım alanı vardır. Tıraş olurken , giyinirken , saçınızı tararken , mağazaların vitrinlerinde ve bir çok yerde kullandığımız aynalar düzlem aynalardır. Dar bir odaya asılacak düz büyük ayna odanın daha geniş görünmesini sağlar. Düz aynalar periskop yapımında da kullanılır. Periskop bir gözlemciye değişik açılardan etrafını görmeye yarar.
DÜZ AYNADA GÖRÜNTÜ
Noktasal bir K ışık kaynağının düz aynadaki görüntüsünü çizmek için,kaynaktan aynaya gelen ışınlardan en az ikisi alınmalıdır.Kaynaktan aynaya gelen ışınlar,yansıma kanunlarına uyarak yansır.Yansıyan ışınlar birbirinden uzaklaştıklarından aynanın önünde kesişemez.Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği K’noktası,K noktasının görüntüsüdür.


Nokta kaynağının düz aynada görüntüsü
Kaynaktan aynaya gelen bütün ışınların yansıdıktan sonra uzantılarının K’ noktasından geçtikleri görülür.

CiSİMLERİN GÖRÜNTÜSÜ

Cisimler üzerindeki her noktanın ayrı ayrı görüntüsünün çizimi yerine,cismin uç noktalarının görüntüleri bulunup bunları birleştirilerek cismin görüntüsü elde edilir.
ÖZELLiKLER

1-Cisimlerin düz aynada görüntüsü sanaldır.

2-Cisim ve görüntüsü aynadan eşit uzaklıktadır.
          (Dg = Dc)

3-Cisim ve görüntüsünün boyları eşittir.
          (Hc = Hg)

4-Bir cisim düz aynaya dik doğrultuda ,yere göre  V hızıyla yaklaşır veya uzaklaşırsa ;

I.Görüntüsü aynadan V hızı ile yaklaşır veya uzaklaşır.

II.Görüntü cisimden 2V hızı ile yaklaşır veya uzaklaşır.

5-Cismin görüntüsü cismin ayna eksenine göre simetriktir.

6-Düz ayna kendi ekseni etrafında α  açısı kadar döndürüldüğünde yansıyan ışın 2α kadar döner.

DÜZ AYNANIN GÖRÜŞ ALANI

Bir düz aynaya bakıldığında ayna önündeki bölgenin bir kısmının görüntüsü aynada görünür. Aynada görüntüsü görünen bölgeye aynanın görüş alanı denir.

Görüş alanı , gözün bulunduğu yere ve aynanın büyüklüğüne göre değişir.

Görüş alanı , aynanın uç noktalarına gelip yansıdıktan sonra göre ulaşan ışınlarla belirlenir.

Düz aynanın görüş alanı,ışığın aynı yoldan geri dönebilme özelliğinden yararlanılarakta çizilebilir.ÇUKUR AYNA


TÜMSEK AYNA
ÇUKUR AYNADA GÖRÜNTÜ

I.Cisim sonsuzda ise görüntü odakta veya odak düzlemi üzerinde ikincil odakta oluşur.

II.Cisim merkez dışında ise gerçek görüntüsü merkezle odak arasında cisimden küçük oluşur.

Hc = Cismin boyu 
Hg = Görüntünün boyu
Sc  = Cismin odağa uzaklığı
Sg  = Görüntünün odağa uzaklığı
Dc  = Cismin aynaya uzaklığı
Dg  = Görüntünün aynaya uzaklığı
 ƒ    =Çukur aynanın odak uzaklığı


III.Merkezdeki cismin gerçek görüntüsü merkezde ters olarak cismin boyuna eşit olur.

IV.Merkezle odak arasındaki cismin gerçek görüntüsü merkez dışında cisimden büyük oluşur.

V.Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda oluşur.


VI.Odak ile tepe noktası arasındaki cismin sanal görüntüsü aynanın arkasında cisimden büyük oluşur.


TÜMSEK AYNADA GÖRÜNTÜ

Cismin görüntüsü sanal FT arasında küçük ve düz.


YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...