Thursday, July 21, 2011

YURTDIŞINA GİDİŞ TERCİHLERİ

YURTDIŞINA GİDİŞ TERCİHLERİ
Ulusal ve uluslararası göç olgusu tarih boyunca toplumların ve bireylerin yaşamını
ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve psikolojik bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir
biçimde etkilemiştir

Göç olayı, yalnızca son 40-50 yıllık süreyi içeren bir geçmişe sahip değildir. Ulusal
sınırı aşan yabancı insangücünün kullanılması olayı yüzyıllarca geriye giden bir
geçmişe sahiptir. Örneğin, Afrika'dan 15 milyonu aşkın köle, işgücü olarak 15., 16., 17.
ve 18. Yüzyılda Güney ve Kuzey Amerika'ya gönderilerek orada çalıştırılmıştır. 19.
Yüzyılda, önce bazı Avrupa ülkelerinden Kuzey Amerika'ya ve aynı yüzyılın sonlarında
özellikle, Doğu ve Güney Avrupa'nın bazı ülkelerinden daha çok Polonya, Rusya ve
İtalya'dan Almanya'ya önemli ölçüde insan gücü transferi olmuştur. 1870'lerden itibaren
İngiltere ve Fransa'dan sonra gerçekleşen sanayi devriminin bir sonucu olarak Batı
Avrupa ülkeleri tarafından artan oranda işçi alımına gidilmiştir. Alman sanayisinin
1914'lerde hızlı bir şekilde tırmanışa geçmesinde iki milyona yaklaşan yabancı işçinin
önemli rolü olmuştur

1950'lerden itibaren Batı Avrupa ülkelerine gereksinim oranında insangücü alımı
özellikle bu ülkeleri çevreleyen Güney Avrupa ülkelerinden ve İngiltere, Fransa,
Hollanda ve Belçika'nın eski sömürgeleri olan Uzak Asya ve Afrika ülkelerinden
yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ve büyük zararlar gören Almanya,
yeniden kendini onarabilmek ve hem de üstün rekabet gücüne sahip olup dünya
pazarlarına açılabilmek için 1954 yılında başlayarak, sırasıyla Yunanistan, İspanya,
Portekiz, Türkiye, Yugoslavya ve Tunus gibi ülkelerden hareketli, genç, ucuz ve sağlam
insangücü transferi yapmıştır.

Bu göçün temel nedeni, hızla endüstrileşen bölgelerde ortaya çıkan işgücü ihtiyacı ile
ekonomik güçlükler içinde bulunan bölgelerde sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ihtiyacından kaynaklanmıştır.
Yine bu görüşe göre, yabancı ülkelere giden işçilerin kendi ülkelerinin ekonomisine
katkıları ülkelerine döndükten sonra da devam edecektir. Abadan-Unat (1975), “Dış
ülkelerden dönecek olan, dış ülkelerde iken yetişme olanağı bulan, hiç değilse bir sanayi
ekonomisine katılmış olan işçilerin ülke ekonomisinin gelişmesinde etkin bir biçimde
rol alacaklarını” belirtmektedir (Akt: Erdoğan 1988:8). Yine bu yaklaşıma göre, yurt
dışına giden işçilerin, çalıştığı ülkede mesleki ve teknik alanda bilgi ve becerisini
geliştirecekleri ve ülkesine dönerek ülkesinin ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunacakları savunulmaktadır

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...