Monday, September 19, 2011

073 Nolu Genelge (Yetki Belgeli Ustalar)

073 Nolu Genelge (Yetki Belgeli Ustalar)

İlgili Link

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1- Yazı (1 Adet- 6 Sayfa)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ve bir örneği www.tesk.org.tr adresinde bulunan genelge ekinde yer alan yazıda; “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında tereddüde düşülen hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.


2011/39 sayılı genelgemiz ile bilgi verilen Yönetmelik kapsamında; yetki belgesi olarak kabul edilen belgelerden birine sahip olmayanların belgelendirilmesi amacıyla, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere yönelik olarak, belirlenen meslek dallarında eğitim programları düzenlenecektir. Bu konuda illerde Valilikler sorumlu olacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...