Tuesday, October 18, 2011

Alfabetik Sıraya Göre Sûreler Okuyan: Davut KAYA

Alfabetik Sıraya Göre Sûreler
Okuyan: Davut KAYA

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/alfabetiksira.asp
Sûrelerin A'dan Z'ye  alfabetik  sıraya göre dizilişine ulaşmak istiyorsanız...
Diyanet İşleri Başkanlığı Sitesini en iyi şekilde kullanmak için  sisteminizde olması gereken programlar... Gerekli Programlar Burada
Kur'an-ı Kerim'de yer alan belli başlı konulara ulaşabileceğiniz liste... Konu Fihristi Burada

ANA SAYFA  |  İNİŞ SIRASI |  KUR'AN SIRASI |  ALFABETİK |  FİHRİST  |  ARAMA  |  PROGRAMLAR  |    YARDIM
ABCDEFGHIKLMNRSTVYZ
SIRA NOSÛRE ADIAYET SAYISICÜZSAYFA
87  A’lâ 19 30 591  
7  A’râf 206 150  
80  Abese 42 30 584  
100  Âdiyât 11 30 599  
46  Ahkâf 35 26 501  
33  Ahzâb(*) 73 21 417  
96  Alak 19 30 597  
3  Âl-i İmrân(*) 200 49  
29  Ankebût 69 20 395  
103  Asr 30 601  
2  Bakara(*) 286 1  
90  Beled 20 30 593  
98  Beyyine(*) 30 598  
85  Bürûc 22 30 589  
45  Câsiye 37 25 498  
72  Cin 28 29 571  
62  Cum’a(*) 11 28 552  
93  Duhâ 11 30 595  
44  Duhân 59 25 495  
6  En’âm  165 127  
21  Enbiyâ 112 17 321  
8  Enfâl(*) 75 176  
35  Fâtır 45 22 433  
1  Fâtiha 0  
89  Fecr 30 30 592  
113  Felâk(*) 30 604  
48  Fetih(*) 29 26 510  
105  Fil 30 601  
25  Furkân 77 18 358  
41  Fussilet 54 24 476  
88  Gâşiye 26 30 591  
22  Hac(*) 78 17 331  
57  Hadîd(*) 29 27 536  
69  Hâkka 52 29 565  
59  Haşr(*) 24 28 544  
15  Hicr 99 14 261  
49  Hucurât(*) 18 26 514  
11  Hûd 123 11 220  
104  Hümeze 30 601  
14  İbrahim 52 13 254  
112  İhlâs 30 604  
82  İnfitâr 19 30 586  
76  İnsan(*) 31 29 577  
84  İnşikâk 25 30 588  
94  İnşirâh 30 596  
17  İsrâ 111 15 281  
97  Kadr 30 598  
50  Kâf 45 26 517  
109  Kâfirûn 30 603  
68  Kalem 52 29 563  
54  Kamer 55 27 527  
101  Kâri’a 11 30 600  
28  Kasas 88 20 384  
18  Kehf 110 15 292  
108  Kevser 30 602  
75  Kıyâme 40 29 576  
106  Kureyş 30 602  
92  Leyl 21 30 595  
31  Lokman 34 21 410  
107  Mâ’ûn 30 602  
5  Mâide(*) 120 105  
70  Me’âric 44 29 567  
19  Meryem 98 16 304  
47  Muhammed(*) 38 26 506  
83  Mutaffifîn 36 30 587  
40  Mü’min 85 24 466  
23  Mü’minûn 118 18 341  
58  Mücâdele(*) 22 28 541  
74  Müddessir 56 29 574  
67  Mülk 30 29 561  
60  Mümtehine(*) 13 28 548  
63  Münâfikûn(*) 11 28 553  
77  Mürselât 50 29 579  
73  Müzzemmil 20 29 573  
16  Nahl 128 14 266  
114  Nâs(*) 30 604  
110  Nasr(*) 30 603  
79  Nâzi’ât 46 30 582  
78  Nebe’ 40 30 581  
53  Necm 62 27 525  
27  Neml 93 19 376  
4  Nisâ(*) 176 76  
71  Nûh 28 29 569  
24  Nûr(*) 64 18 349  
13  Ra’d 43 12 248  
55  Rahmân 78 27 530  
30  Rûm 60 21 403  
38  Sâd 88 23 452  
61  Saff(*) 14 28 550  
37  Sâffât 182 23 445  
34  Sebe’ 54 22 427  
32  Secde 30 21 414  
91  Şems 15 30 594  
26  Şu’arâ 227 19 366  
42  Şûrâ 53 25 482  
20  Tâ-Hâ 135 16 311  
66  Tahrîm(*) 12 28 559  
65  Talâk(*) 12 28 557  
86  Târık 17 30 590  
111  Tebbet 30 603  
64  Teğâbun(*) 18 28 555  
102  Tekâsür 30 600  
81  Tekvîr 29 30 585  
9  Tevbe(*) 129 10 186  
95  Tîn 30 596  
52  Tûr 49 27 522  
56  Vâkı’a 96 27 533  
36  Yâsîn 83 22 439  
10  Yûnus 109 11 207  
12  Yûsuf  111 12 234  
51  Zâriyât 60 26 519  
99  Zilzâl(*) 30 599  
43  Zuhruf 89 25 488  
39  Zümer 75 23 457  
Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine'de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke'de inmiş)tir.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...