Monday, October 24, 2011

Cami Görevlileri

Cami Görevlileri

A-İmam
Camilerde cemaate namaz kıldıran kimseye “imam” denir. İmam kendisine uyulan, önder ve örnek kimsedir. İmamlık ilk dönemlerde gönüllülük esasına dayalı olarak fahrî bir görev şeklinde yapılırken, zamanla mescit ve camilere bu işle görevli kimseler atanmaya ve devlet bütçesinden onlara maaş bağlanmaya başlanmıştır. Günümüzde de devlet memurluğu olarak yapılsa da imamlık gönüllülük ve sorumluluk gerektiren son derece değerli ve önemli bir meslektir.
İmam mesleğini önemseyen, camiyi seven ve benimseyen, ilmî ve ahlâkî yönden kendisini daima yetiştiren, cemaatini sahiplenen ve onlara hizmet etme heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen kişidir.
Zira imam, bulunduğu bölgeye iyilik getiren, her yaştan cemaatine dini ve camiyi sevdiren, nitelikli bir toplum yetiştirme yolunda çaba sarf eden, dertleri dinleyip derman arayan kimsedir. Bir dost, arkadaş ve ağabey olarak bütün insanları kucaklayan imam, sarığı ve cübbesi gibi yüreği ve ahlakı da tertemiz olan örnek kişiliktir.

B- Müezzin
Camilerde ezan okuyan, namaz vakitlerini bildiren kişiye “müezzin” denir. Müezzinlik müessesesinin kurucusu bizzat Peygamber Efendimiz olup, ilk müezzin ise Bilal-i Habeşi'dir. Müezzin, sesinin ulaştığı son noktaya kadar canlı ve cansız bütün varlıklara ibadeti hatırlatır, insanları Allah’a yönelmeye, huzura ve kurtuluşa davet eder.
C-Kayyım
Caminin temizlik işlerini üstlenen görevliye “kayyım” denir. Günümüzde kayyım tabiri müezzin sözcüğü ile birlikte kullanılmaktadır. Zira camilerin bakımı, temizliği, korunması ve ibadet sırasında her türlü müezzinlik görevinin yerine getirilmesi ile müezzin-kayyımlar görevlidir. Camide imamın yardımcısı olan müezzin-kayyımlar, imam olmadığı zaman imamet görevini de üstlenirler.
D-Vaiz
Cemaati İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda bilgilendiren, insanlara öğüt veren, iyiliğe çağırıp kötülükten sakındıran kimseye “vaiz” denir. Vaizler sadece cami kürsülerinde değil, ceza evlerinde, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında ve huzurevlerinde de sohbet, vaaz ve konferanslar düzenleyerek toplumu aydınlatır.
 E-Müftü
Günlük hayatta karşılaşılan problemlerde meselenin dinî hükmünü açıklama, fetva vererek çözüm üretme yetkisine sahip olan kişiye “müftü” denir. Ülkemizde Müftüler fetva görevinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçelerdeki müftülük hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...