Monday, October 24, 2011

Çocuklarla ilgili ayetler-hadisler


Çocuklarla ilgili ayetler-hadisler"- Cennetliklerin etrafında daima taze kalan çocuklar dolaşır ki, sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın."  (insan: 19)
      "- Çocuklar dünya hayatının süsüdür."  (Kehf: 46)


-Sevgili Peygamberimiz bir gün sabah namazını kıldırırken bir çocuğun ağlamasını duymuş ve anne babası rahatsız olur endişesiyle namazını erken bitirmiştir (Buhari, Ezan, 65).
-Bir keresinde minberde hutbe okurken kırmızı elbise içinde, düşe kalka ilerleyen torunları Hasan ile Hüseyin’in mescidin kapısından içeri girdiğini görünce hemen hutbesini yarıda kesmiş, minberden inmiş, torunlarını kucağına alarak tekrar minbere çıkmış ve kucağında torunları olduğu halde hutbesine kaldığı yerden devam etmiştir (Tirmizi, Menâkıb, 30).
-Sevgili peygamberimiz, kızı Zeynep’ten olan kız torunu Ümâme kucağında olduğu halde namaz kılar, ayakta iken onu kucağında tutar, secdede onu yanı başına koyar, ayağa kalkarken tekrar kucağına alırdı (Müslim, Mesâcid, 41).


YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...