Saturday, October 22, 2011

Düşman Korkusundan Kurtulmak İçin yapılan Dualar


Düşman Korkusundan Kurtulmak İçin yapılan Dualar

Düşman Korkusundan Kurtulmak İçin yapılan Dualar

anhüma-yı Allah'a sığındırır ve derdi ki:"Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (40) ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelieleriyle (41) Allah'a sığınırım." (42)"Göz isabetinden muhafaza edilmeniz için Allah'a sığınınız. Zira isâbet-i ayn haktır." (43)"Gözden ve nefesden Allah'a sığınınız." (44)

"Akşamleyin:Allah Nuh'a rahmet etsin. Ve Nuh'a selâm olsun" diyen kimseyi o gece akreb sokmaz."--------------------------------------------------------------------------------
(40)Yılan,akreb gibi haşerâttan veyahud insanın şuuruna halel getirecek olan kâffe-i eşyadan.
(41)Kelâmullah ile.tam, kâmil, safi ve fâideli olan kelimeleriyle.
(42) Buharîı, Enbiyâ, 10.
(43-44) Kenzü'l-İrfan, 148.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...