Saturday, October 22, 2011

Gemiye Binerken Okunacak Duâ


Gemiye Binerken Okunacak Duâ

Gemiye binerken şu âyet-i celîleler okunursa bi-iznillah batmaktan emîn olunur:
"Yüzüp gitmesine de, durmasına da bismillah. Muhakkak ki Rabbim Gafûr ve Rahimdir."(1) "Allah'ı lâyık olduğu şekilde takdîr edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun kabza-i kudretindedir. Gökler de yine O'nun yed-i kudretinde dürülmüşlerdir. O, onların şirk koştukları şeylerden tamamen münezzeh ve Çok yücedir." (2)
(1) Hûd Sûresi, 41.
(2) Zümer Sûresi, 67.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...