Sunday, October 23, 2011

İdğamı MisleynAynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin sakin (cezzimli) ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi ikincisine katılarak okunur. İşte biz buna idğamı misleyn diyoruz. Burada bir noktayı önemle

belirtelim ki ; eğer mim ve nun harfleri  birbirleri arkasından gelirse o zaman idğamı misleyn maal ğunne olur.

Yani ğunneli idğam olur. Örneklerle görelim :http://www.farukinet.com/tecvid/089.jpg

Arkadaşlar sanıyorum ki artık sizde ok işaretinin sağında ki bölümün Kur’an-i Kerim deki orijinal bölüm olduğunu , solunda ki bölümün ise sağdaki kısmın tecvitli okunuşu olduğunu biliyorsunuz . Evet , bakınız arka arkaya gelen bu iki harf, okunurken, solda ki bölüm de olduğu gibi, şeddeli okunduğunu ( ama bunun yazılmadığını , sadece tecvitli olarak öğle

okunduğunu) anlamışsınızdır. Arkadaşlar bir de “nun”  harfi yine “ nun “ harfine uğrarsa (yani iki nun arka arkaya gelirse) o zaman

idğami misleyn maal ğunne olur. Bunu biraz tutarak okuruz. Örnekle görelim :Bu iki örneğe bakınız, arka arkaya gelen iki nun , okunurken sanki şeddeli bir nunmuş gibi okuruz.

ÖRNEKLER

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...