Sunday, October 23, 2011

İzharı Kameriyye


İzharı Kameriyye

İZHAR-I KAMERİYYE:Kameri harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı  bu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, o takdirde el takısı okunur.Şimdi bu ondört harfi görelim:Bu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin tüm harfleri izhar-ı kameriyye harfleri olmuş oluyor:Şimdi örneklerle birlikte görelim:
Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" kameri harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için "el " takısının okunduğunu görüyorsunuz.Kırmızı renk ile renklendirme yaptığımız harflerin kameri harfler olduğunu görüyorsunuz.


YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...