Sunday, October 23, 2011

Izhar


Izhar

İZHAR : Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse “ izhar “ olur İzhar harfleri altı tane olup aşağıya yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir
Şimdi bunları açık olarak olarak yazalım:
Bunları örneklerle birlikte görelim:Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada ilk örnekte tenvinden sonra izhar harflerinden harfi gelmiştir İkinci örnekte de nunu sakinden (cezzimli nundan ) sonra  üçüncü örnekte de nunu sakinden sonra izhar harflerinden  “ha” harfi gelmiştir Gürüldüğü gibi bu üç örnekten sonra izhar harfleri gelmiştir İzharı okurken ihfa gibi genizden ve
tutularak değil de ; (tenvin ve nunu sakinden sonra gelen izhar harfi olursa) süratli bir şekilde okunur ve hiçbir şekilde tutulma olmaz

ÖRNEKLER
YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...