Tuesday, October 18, 2011

Kur'an_ı Kerim Hatmi Şerif

Kur'an_ı Kerim Hatmi Şerif

Kuran-ı Kerim
01 FATİHA SURESİ24 NUR SURESİ62 CUMA SURESİ
02 BAKARA SURESİ25 FURKAN SURESİ63 MÜNAFİKUN
03 AL-İ İMRAN SURESİ26 ŞUARA SURESİ64 TEĞABÜN SURESİ
04 NİSA SURESİ27 NEML SURESİ65 TALAK SURESİ
05 MAİDE SURESİ28 KASAS SURESİ66 TAHRİM SURESİ
06 EN-AM SURESİ29 ANKEBUT SURESİ67 MÜLK SURESİ
07 A'RAF SURESİ30 RUM SURESİ68 KALEM SURESİ
08 ENFAL SURESİ31 LOKMAN SURESİ69 HAKKA SURESİ
09 TEVBE SURESİ32 SECDE SURESİ70 MEARİC SURESİ
10 YUNUS SURESİ33-AHZAB SURESİ71 NUH SURESİ
100 ADİYAT SURESİ34 SEBE' SURESİ72 CİN SURESİ
101 KARİA SURESİ35 FATIR SURESİ73 MÜZZEMMİL SURESİ
102 TEKASÜR SURESİ36 YASİN SURESİ74 MÜDDESSİR SURESİ
103 ASR SURESİ37 SAFFAT SURESİ75 KIYAME SURESİ
104 HÜMEZE SURESSİ38 SAD SURESİ76 İNSAN SURESİ
105 FİL SURESİ39 ZÜMER SURESSİ77 MÜRSELAT SURESİ
106 KUREYŞ SURESİ40 MÜ'MİN SURESİ78 NEBE' SURESİ
107 MAUN SURESİ41 FUSSILET SURESİ79 NAZİ'AT SURESİ
108 KEVSER SURESİ42 ŞURA SURESİ80 ABESE SURESİ
109 KAFİRUN SURESİ43 ZUHRUF SURESİ81 TEKVİR SURESİ
11 HUD SURESİ44 DUHAN SURESİ82 İNFİTAR SURESİ
110 NASR SURESİ45 CAŞİYE SURESİ83 MUTAFFİFİN SURESİ
111 LEHEB (TEBBET)46 AHKAF SURESİ84 İNŞİKAK SURESİ
112 İHLAS SURESİ47 MUHAMMED SURESİ85 BÜRUC SURESİ
113 FELAK SURESİ48 FETİH SURESİ86 TARIK SURESİ
114 NAS SURESİ49 HUCURAT SURESİ87 A'LA SURESİ
115 HATİM DUASI50 KAF SURESİ88 ĞAŞİYE SURESİ
12 YUSUF SURESİ51 ZARİYAT SURESİ89 FECR SURESİ
13 RA'D SURESİ52 TUR SURESİ90 BELED SURESİ
14 İBRAHİM SURESİ53 NECM SURESİ91 ŞEMS SUERESİ
15 HİCR SURESİ54 KAMER SURESİ92 LEYL SURESİ
16 NAHL SURESİ55 RAHMAN SURESİ93 DUHA SÜRESİ
17 İSRA SURESİ56 VAKIA SURESİ94 İNŞİRAH SURESİ
18 KEHF SURESİ57 HADİD SURESİ95 TİN SURESİ
19 MERYEM SURESİ58 MÜCADELE SURESİ96 ALAK SURESİ
20 TAHA SURESİ59 HAŞR SURESİ97 KADR SURESİ
21 ENBİYA SURESİ60 MÜMTEHİNE SURESİ98 BEYYİNE SURESİ
22 HAC SURESİ61 SAF SURESİ99 ZİLZAL SURESİ
23 MÜ'MİNUN SURESİ

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...