Sunday, October 23, 2011

Kuran-ı Kerimde Bulunan İşaretler...


Kuran-ı Kerimde Bulunan İşaretler

Kuran-ı kerimde bir takım işaretler vardır bunlar şu şekildedir...

KUR’AN-I KERÎM’DE BULUNAN İŞARETLER
1. Bu gördüğünüz şekil, sûre başlarında bulunur.

İçinde sûrenin adı, âyet sayısı ve nerede nâzil olduğu yazılır.

2. Hizib gülleri. Bu şekil, cüz başlarını, secdeleri ve hizipleri belirtmek için kullanılır.
20 sayfaya bir cüz denir. Her 20 sayfada bulunur ve içinde  yazar.
Her cüz 4 hizbe ayrılır. Her cüzün ¼’ünde bu şekil içerisinde  yazılmış olarak görürüz.

Bir de Kur’an-ı Kerîm’de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu ayetleri belirtmek için yine aynı şekil o ayet hizâsına konur ve içinde  yazar.

3. Med-Kasr işaretleri
Med işareti  hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır.
Kasr işareti  hangi

harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur.

4. Vasl işareti 
Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz.

5. Katı’ işareti 
Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.

6. Vasıl nûnu 
Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar.

7.  Harfi 
Kur’an-ı Kerîm’de  harfiyle yazıldığı halde  gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır.

8. Secavendler
Ayetlerin nerelerinde durulması ya da geçilmesi gerektiğini belirten işaretlerdir.
 Lâzım vakıf: Muhakkak durulması gerektiğini işaret eder.
 Mutlak vakıf: Durulması evlâdır.
 Câiz vakıf: Hem durmak, hem de geçmek caizdir. Fakat durmak evlâdır.
 Mücevvez vakıf: Durmak caiz olmakla beraber, geçmek evlâdır.
 Murahhas vakıf: Zarûret halinde durulur.
 Lâ vakfı: Durmamak gerektiğine işarettir.
 Ayn vakfı: Rükû alâmetidir. Namazda Kur’an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...