Sunday, October 23, 2011

Meddi Arız


Meddi Arız

4. Medd-i Ârız: "Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "ârızî sükun" bulunursa, Medd-i Ârız meydana gelir.

Medd-i Ârız'ı iki ya da dört elif miktarı uzatmak câizdir. 

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...