Monday, October 24, 2011

Mihrap

Camilerde kıble yönünü gösteren, imamların cemaatin önünde durarak namaz kıldırdığı yerlere verilen addır. Bunlar, câmilerde kıble tarafındaki duvara oyuk şeklinde yapılır.
Cemaate namaz kıldıran imamlara ayrılmış bu mekanlara, imam köşesi ya da camilerin baş köşesi de denebilir.
Bu bölüme savaş âletine benzetilerek mihrap denilmesi, kötülüklerle savaş yeri kabul edilmesindendir. Her namaz vaktinde, günde beş defa, aynı anda, tüm dünyada, imamların arkasında saf tutan milyonlarca Müslüman kötülüklerle mücadele eden yeryüzündeki en büyük orduyu oluşturmaktadır.
Çocuklar, ilk zamanlarda, kıble yönü renkli bir çizgi veya üzerinde belirli işâretler bulunan bir taşla gösterilirdi. Mihraplar zamanla muhteşem sanat eserlerine dönüşmüştür. Bunlara, çinilerle süslü Bursa Yeşil Câminin ve Edirne Murâdiye Câmiinin mihrapları örnek gösterilebilir.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...