mobesetv.blogspot.com.tr

mobesetv.blogspot.com.tr
Tüm dünyadan canlı webcam, mobese, 360° sanal gezinti,panoramik video ve görüntüleri

KIZILAY KAN BAĞIŞI

KIZILAY KAN BAĞIŞI
KAN ACİL DEĞİL, SÜREKLİ İHTİYAÇTIR !

Saturday, October 22, 2011

Yeni Elbise Giyerken Okunan Duâ


Yeni Elbise Giyerken Okunan Duâ

Yeni elbise insana gurur, kibir verir, günahkar bir ruh hali telkin eder. Böyle bir hisse kapılmamak için yeni elbiseyi giyerken duâ okunru, kibre, gurura kapılmamak için Allah'a iltica edilir, elbiseyi hayırlı yerlerde, <!--more-->hayırların ihyasında giymek için niyette bulunulur:
"Elhamdülillâhillezî kesâni mâ üvâriye bihi avretî ve etecemmelü bihi fî hayâtî."
"Avret yerimi örtecek elbiseyi bana ihsan eden ve giyindiğimde beni güzelleştiren Rabbime hamd olsun."
Elbise giyip çıkarırken "Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve" (Kendisinden başka hiç bir ibadet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla) demelidir. Bir insan elbiselerini giyip çıkarırken "Bismillâh" demesi manen bir perdedir. Odalarımızda bizimle beraber olan melekleri unutmayalım. "Bismillâh" gözle göremediğimiz manevi varlıklar olan meleklere ve cinlere perdedir.

YOUTUBE VIDEO LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

MOBESE TV

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MOBESE TV