Friday, November 4, 2011

EZAN


EZAN

- “Ezanı işittiğiniz zaman siz de müezzinin söylediklerini söyleyiniz.” (Buhârî, Ezân, 7; Müslim, Salât, 10-11). 
- “Kim ezanı işittiği zaman: ‘Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır’ diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.” (Buhârî, Ezân, 8, Tefsîru sûre(17), 11; Ebû Dâvûd, Salât, 37; Tirmizî, Mevâkît, 43; Nesâî, Ezân, 38).
- “Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.” (Ebû Dâvûd, Salât, 35; Tirmizî, Salât, 158). 
- “İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi..” (Buhârî, Ezân, 9, 32, Şehâdât, 30; Müslim, Salât, 129; Tirmizî, Mevâkît, 52).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...