Friday, November 4, 2011

HACC


HACC

- “İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak” (Buhârî, Îmân, 1, 2; Müslim, Îmân, 19–22; Tirmizî, Îmân, 3; Nesâî, îmân, 13).
- "Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner." (Buhârî, Hac, 4, Muhsar, 9, 10; Müslim, Hac, 438). 
- "Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir." (Buhârî, Umre, 1; Müslim, Hac, 437).  
- “Ey müslümanlar! Allah size haccı farz kıldı, haccedin!” (Müslim, Hac, 412; Nesâî, Menâsik, 1).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...