Friday, November 4, 2011

HARİTALAR


HARİTALAR
        Aşağıdaki haritalar 1978 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Ru'yet-i Hilal Konferans Kararları içerisinde bulunan kriterlere göre hazırlanmış olan 2008 yılına ait hilal görülebilirlik sınırlarını belirten haritadır. Haritaların altındaki ok işaretlerini kullanarak tüm haritaları görebilirsiniz.
HARİTALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR Haritalar üzerindeki tarih ve saatler Greenwich'e göre hesaplanmıştır.
İÇTİMA : Ay yörünge hareketini yaparken bir an dünya ile güneş arasına girer ve dünya, ay, güneş bir doğrultuda bulunur. Bu konuma İÇTİMA denir. Bu konumda ay ile güneş birlikte doğar ve batar. Bu anda ayın karanlık yüzü bize dönüktür. Bu anın tarih, saat ve dakikası verilmektedir. İçtima anında ayın karanlık yüzü bize dönük olduğundan hiç bir şekilde dünyanın hiç bir yerinden hilal olarak görülemez.
HİLALİN İLK GÖRÜNÜŞ ZAMANI (RU'YET) : Güneş ile ay arasındaki açıklığın belirli bir değere ulaştığı zaman olup, hilalin ilk göründüğü anı tarih, saat ve dakika olarak göstermektedir.
Haritanın sağındaki mavi çizgi, Güneşin battığı anda hilalin ilk defa görülebileceği yerleri göstermektedir.
Harita üzerindeki sarı işaret güneşin, yanındaki hilal sekli de ayın o andaki konumlarını vermektedir.
Ayın ilk hilal seklinde görülebileceği zaman, Güneş ile ay arasındaki açısal uzaklığın en az 8°(derece ) olduğu zamandır.
Mavi çizginin kuzey ve güney uçlarında güneş battığı anda hilal görülebilir. Bu noktalardan daha kuzey ve güneye gidildiğinde güneş battığı anda ayın ufuktan yüksekliği gereğinden az olacağı için buralarda hilal görülemez.
Hilalin kuzey ve güneyden görülebilirlik sınırları da haritalar üzerinde kırmızı eğri çizgilerle gösterilmiştir.
Kırmızı çizgilerin dışında kalan yerlerde hilali görmek o gün için mümkün değildir. Buralarda hilal ancak ertesi günü görülebilir.
Hilalin görülebileceği yerler iki kırmızı eğri çizginin arasında sarı çizgilerle taranmıştır. 

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...