Friday, November 4, 2011

İSLAM DİNİ


YET-İ KERİME MEALLERİ

İSLAM DİNİ

- “Allah’ın göğsünü İslama’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.” (Zümer, 39/22).
- “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin...” (Bakara, 2/208).
- “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır...” (Al-i İmran, 3/19).
- “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Al-i İmran, 3/85).
- “...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim...” (Maide, 5/3).
- “Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm’a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir.” (En’am, 6/125).
- “Kim İslam’a davet olunduğu halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Saff, 61/7).
- “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet, 41/33).
- “(Allah şöyle der:) Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de.”  (Zuhruf, 43/68-69).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...