Friday, November 4, 2011

KADIN


KADIN

- “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Tirmizî, Radâ’, 11; Ebû Dâvûd, Sünne, 15; İbni Mâce, Nikâh, 50).
- “Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.” (Tirmizî, Radâ’, 11; İbn Mâce, Nikâh, 50).
- “Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır” (Müslim, Radâ`, 64; Nesâî, Nikâh, 15; İbni Mâce, Nikâh, 5).
- “Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, Radâ`, 61).
- “Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.” (Ebu Davud, Edep, 120, 121). 
- “Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o kişi için cennet vardır.”(Tirmizi, Birr, 13).
- “Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız”. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13).
- “Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar.” (Buhârî, Zekât, 10, Edeb, 18; Müslim, Birr, 47. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr, 13).
- “Allah’a ve ahiret gününe inanan, komşusuna eziyet etmesin. Kadınlara öğütleri iyi bir şekilde yapın, onlara karşı iyi davranın..” (Buhari, Nikah, 80).
- “Ey Müslüman hanımlar! Tırnak ucu kadar da olsa, sakın ha, komşu komşuyu hakir görmesin!” (Buhari, Edep, 30).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...