Friday, November 4, 2011

KOLAYLIK HOŞGÖRÜ VE ALLAH’IN RAHMETİNİN GENİŞLİĞİ


HADİS-İ ŞERİF MEALLERİ

KOLAYLIK  HOŞGÖRÜ VE ALLAH’IN RAHMETİNİN GENİŞLİĞİ

- “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6).
- “İnsanları dine (tatlı sözle) davet edin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Uyumlu olun, geçimsiz olmayın.” (Buhari, Megazi, 60).
- “Kim ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri inkâr ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerinin hesabı ise Allah’a âittir.”(Müslim, Îmân, 37).
- “Allah Teâlâ, rızâsını umarak ‘lâ ilâhe illallah’ diyen kimseye cehennemi haram kılmıştır.” (Buhârî, Salât, 45, 46; Müslim, Îmân, 54, 55). 
- “Cehennem, her yumuşak huylu, sakin ve kolaylık gösterenlere haram kılınmıştır.”(Ahmed b. Hanbel, I, 415).
- "Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz." (Müslim, İlim, 16. Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Tirmizî, İlim, 15; İbni Mâce, Mukaddime, 14). 
- “Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsin.” (Tirmizi, Birr, 16).
- “Kulun tevbesinden dolayı Allahu Teala’nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır.” (Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8). 
- “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.” (Müslim, Salât, 70; Ebû Dâvûd, Vitir, 26; Tirmizî, Vitir, 21; Nesâî, Ezân, 37).
- "Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur." (Tirmizî, Birr, 20).
- “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden, bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.” (Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et’ime, 18).
- “Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkca Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir.”(Müslim, Birr, 69;  Tirmizî, Birr, 82).
- “İnsanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var! Kim imamlık yaparsa, namazı kısa kıldırsın; zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var.” (Buhârî, İlim, 28, Ezân, 61-63, Edeb, 75, Ahkâm, 13; Müslim, Salât, 182-185).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...