Friday, November 4, 2011

KULLUK BİLİNCİ VE İBADET


KULLUK BİLİNCİ VE İBADET

- “Allah’a hamd ederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 18. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh, 19). 
- “Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539).
- “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten ve içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur.” (Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et’ime, 18).
- “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.” (Tirmizî, Vitir, 21).
- “Rükûda âlemlerin Rabbine tâzim ediniz. Secdede ise dua etmeye çalışınız; çünkü oradaki duanızın kabul olma şansı daha fazladır.” (Müslim, Salât, 207; Ebû Dâvûd, Salât, 148). 
- “Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” (Müslim, Salât, 215; Ebû Dâvûd, Salât,148; Nesâî, Tatbîk, 78).
- “Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.” (Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir, 2, 19, 50; Tevbe, 1; Tirmizî, Daavât, 131; İbni Mâce, Edeb, 58).
- “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât, 9).
- “Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.” (Müslim, Zikr, 39, 38. Ebû Dâvûd, Vitir, 14; Tirmizî, Daavât, 7). 
- “Akşam ve sabah vakitlerinde Kulhüvallâhü ahad ile Muavvizeteyn sûrelerini üçer defa oku. Her türlü kötülükten korunman için bunlar sana yeter.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101; Tirmizî, Daavât, 116).
- “Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış! Zira her secde edişinde Allah senin dereceni yükseltir. Ve o secde sayesinde günahını siler.” (Müslim, Salât, 225; Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 22; Tirmizî, Salât, 169; Nesâî, Tatbîk, 80, 89).
- “Akıllı kimse, kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kimse, nefsini hevasına tâbi kılar ve Allah’tan olmayacak şeyler bekler.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25).
- “Eğer Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar açlıktan karınları çekilmiş olduğu halde sabahleyin çıkarlar, karınları dolmuş olduğu halde akşamleyin dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33).
- “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...