Friday, November 4, 2011

KULLUK BİLİNCİ VE İBADET


KULLUK BİLİNCİ VE İBADET

- “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyât, 51/56).
- “(Allah’ım) yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha, 1/65).
- “Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.” (Cin, 72/18).
- “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.” (Âl-i İmrân, 3/96).
- “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa, 4/36).
- “Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Âl-i İmrân, 3/132).
- “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf, 7/55).
- “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle dua edin...” (A’raf, 7/180).
- “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma.” (A’raf, 7/205).
- “Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak Allah yeter.” (Furkan, 25/58).
- “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.” (Haşr, 59/19).
- “(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön...” (Bakara, 2/149).
- “Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir...” (Enfal, 8/2).
- “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.”. (Bakara, 2/21).
- “Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. O'nu sabah-akşam tesbih edin.” (Ahzab, 33/41-42).
- “Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin...” (Bakara, 2/172).
- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.” (Âl-i İmrân, 3/102).
- “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin...” (Âl-i İmrân, 3/103).
- “Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasulüne uyun...” (Enfal, 8/24).
- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119).
- “(Ey Muhammed!) Kitap’tan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut, 29/45).
- “Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara, 2/43).
- “Namazı dosdoğru kılın; zekâtı verin, Rasule itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nur, 24/56).
- “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.” (Bakara, 2/45).
- “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.” (Cuma, 62/9-10).
- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183).
- “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin...” (Bakara, 2/185).
- “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır...” (Bakara, 2/277).
- “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.” (Mâûn, 107/4-5-6).
- “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur...” (Bakara, 2/271).
- “(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir...” (Bakara, 2/273).
- “Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır...” (Bakara, 2/274).
- “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan sizin için Allah yolunda harcayın...” (Bakara, 2/267).
- “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Âl-i İmrân, 3/104).
- “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz...” (Âl-i İmrân, 3/110).
- “Şüphesiz biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir, 97/1, 3).
- “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsinden sorumludur.” (İsrâ, 17/36).
- “...Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez...” (Bakara, 2/233).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...