Friday, November 4, 2011

LİNKLER


LİNKLER

ULUSAL MEVZUAT
 • Türk Medeni Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu
 • İş Kanunu
 • 2006/17 Başbakanlık Genelgesi
 • Ailenin Korunmasına Dair Kanun
 • Ailenin Korunmasına Dair Kanun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 • Ailenin Korunmasına Dair Kanun Uygulanması Hakkında Genelge
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Özürlüler Kanunu
 • SHÇEK Genel Müdürlüğü Evlat Edinme Yönergesi

 • ULUSLARARASI MEVZUAT
 • CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) 
 • Kadınlara Yönelik Şiddetin Tasfiyesine İlişkin BM Bildirgesi
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi 
 • Hasta Hakları Bildirgesi

 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
 • Sağlık Bakanlığı
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma genel Müdürlüğü
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu
 • İnsan Hakları Başkanlığı
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 • Resmi Gazete

 • ÜNİVERSİTELER KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
 • Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmları Ana Bilim Dalı
 • Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)
 • ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • DİĞER
 • Barolar Birliği
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
 • Birleşmiş Milletler
 • YOUTUBE VIDEO LIST

  seyahat / tatil

  Google+ Followers

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...