Friday, November 4, 2011

NAMAZ

NAMAZ
- “Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a, 80).
- “Ateş odunu yaktığı gibi, haset de iyilikleri yok eder. Su, ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri yok eder. Namaz müminin nurudur. Oruç da Cehennem’den koruyan bir kalkandır.” (İbn Mace, Zühd, 22). 
- “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”(Buhârî, Îmân, 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân, 19–22; Tirmizî, Îmân, 3; Nesâî, Îmân, 13).
- “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır...” (Tirmizî, Mevâkît, 188; Ebû Dâvûd, Salât, 149; Nesâî, Salât, 9; İbni Mâce, İkâmet, 202 Müslim, Mesâcid, 260). 
- “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbûlü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81, İ`tisâm, 3; Müslim, Müsâfirîn, 213).
- “Beş vakit namaz ve Cuma, öbür cumaya kadar; Ramazan öbür ramazana kadar, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde, aralarında yapılmış olan küçük günahlara keffarettir.” (Müslim, Tahâret,16).
- “Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış! Zira her secde edişinde Allah senin dereceni yükseltir. Ve o secde sayesinde günahını siler.” (Müslim, Salât, 225; Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 22; Tirmizî, Salât, 169; Nesâî, Tatbîk, 80, 89).
- “Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” (Müslim, Salât, 215; Ebû Dâvûd, Salât,148; Nesâî, Tatbîk, 78).
- “Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın.” (Buhârî, İlim, 28, Ezân, 62; Müslim, Salât, 183–186).
- “Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.” (Müslim, Mesâcid, 284).
- “Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rekat namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar.” (Müslim, Müsâfirîn, 103. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu, 1; Tirmizî, Salât, 189; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 66, 67).
- “Bir kimse öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rek`at sünneti devamlı olarak kılarsa, Allah Teâlâ onu cehenneme haram kılar.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu, 7; Tirmizî, Salât, 20; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 67; İbni Mâce, İkâmet, 108). 
- “İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.” (Buhârî, Mevâkît, 26; Müslim, Mesâcid, 215). 
- “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid, 261–262; Tirmizî, Salât, 51, Fiten 6; İbni Mâce, Fiten, 6).
- “Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz.” (Buhârî, Salât, 52, Teheccüd 37; Müslim, Müsâfirîn, 208, 209).
- “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Müsâfirîn, 210).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...