Friday, November 4, 2011

ÖLÜM ÖTESİ HAYAT

ÖLÜM ÖTESİ HAYAT
- “Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle; Cennet ise, nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır.” (Buhârî, Rikak, 28; Müslim, Cennet, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 22; Tirmizî, Cennet, 21; Nesâî, Eymân, 3).
- “Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır; Cehennem de öyledir.” (Buhârî, Rikak, 29). 
- “Her kul ne gibi amel üzere ölürse, o amel üzerine dirilir.” (Müslim, Cennet, 83).
- “Ümmetimin, iyi ve kötü amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde, eziyet verecek şeyin yoldan kaldırılması da vardı. Mescidin kirletilmesini ve o haliyle bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.” (Müslim, Mesâcid, 57. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb, 7).
- “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.” (Tirmizî, Kıyamet, 1).
- “İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12).
- “Başına gelen musibetten dolayı kimse ölüm istemesin. Herhangi bir durumda bunu yapmak zorunda kalırsa, “Allah’ım! Benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise, beni öldür.” desin (Buhârî, Merdâ, 19; Daavât, 30; Müslim, Zikir, 10, 13. Ebû Dâvûd, Cenâiz, 9).
- “Kimin son sözü, “Lâ ilâhe illallah/Allah’tan başka ilah yoktur” cümlesi olursa, o kişi cennete girer.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 20; Hâkim, el–Müstedrek, I, 351).
- “İnsanların en mesudu ve hayırlısı, ömrü uzun ve ameli güzel olandır.” (Tirmizî, Zühd, 21, 22).
- “Bir Müslümanın, başka bir Müslümanı korkutması ve heyecana düşürmesi helal olmaz.” (Tirmizi, Fiten, 3).
- “Müslümanların işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir yönetici, onlarla birlikte cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 229, İmâre, 22).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...