Friday, November 4, 2011

RUYET


İÇTİMA
       Ay, Dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve bu dolanımını 29.5 günde tamamlamaktadır. Ay, yörünge üzerinde her dolanmasında bir kez güneş ve dünyanın arasına girerek aynı doğrultuya gelmektedir. yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Güneş, Ay ve Dünyaüçlüsünün aynı doğrultuya geldiği bu ana içtima veya kavuşum denir ki bu,astronomik aybaşının başlangıcıdır. 
       İçtima anında ayın  karanlık yüzü dünyaya dönük olduğu için dünyanın hiçbir yerinden hilal kesinlikle görülememektedir.
RU’YET
       Kameri ayın başlayabilmesi için Hz. Peygamberin hadisi mucibince Hilalin görülmesişarttır.                                 
   Hilalin görülebilecek bir parlaklığa ulaşması için de yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi içtima doğrultusundan en az 8
°açılması ve yandaki şekilde görüldüğü gibi güneş battığı anda hilalin ufuk yüksekliğinin en az 5° olması gerekmektedir. 
        Bu şartların dışında güneşin ışınlarından dolayı hilalin görülmesi kesinlikle mümkün değildir.

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...