Friday, November 4, 2011

ŞEYTAN


ŞEYTAN

- “Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl, 16/99-100).
- “Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.” (Fatır, 35/6).
- “Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.” (Fussilet, 41/36).
- “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaad ediyor...” (Bakara, 2/268).
- “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.” (Tâhâ, 20/82).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...