Friday, November 4, 2011

TEVBE


TEVBE

- “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları, tevbe edenlerdir.”(Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30).
- “Ey insanlar! Allah’a tevbe ve istiğfar ediniz, ben günde yüz kere tevbe ediyorum.” (Müslim, Zikir, 42).
- “Canım, kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah’dan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de onları bağışlardı.” (Müslim, Tevbe,11). 
- “Kulun tevbesinden dolayı Allahu Teala’nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır.” (Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8). 
- “Gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahu Teala geceleyin kabul eder; gece günahkar olanların tevbelerini ise, gündüz kabul eder. Bu durum, güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar (yani kıyamete kadar) devam eder.” (Müslim, Tevbe, 31).
- “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları, tevbe edenlerdir.”(Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30).
- “Ey insanlar! Allah’a tevbe ve istiğfar ediniz, ben günde yüz kere tevbe ediyorum.” (Müslim, Zikir, 42).
- “Canım, kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah’dan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de onları bağışlardı.” (Müslim, Tevbe,11). 
- “Kulun tevbesinden dolayı Allahu Teala’nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır.” (Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8). 
- “Gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahu Teala geceleyin kabul eder; gece günahkar olanların tevbelerini ise, gündüz kabul eder. Bu durum, güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar (yani kıyamete kadar) devam eder.” (Müslim, Tevbe, 31).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...