Friday, November 4, 2011

ZORLUKLARA KARŞI SABIR VE TAHAMMÜL


ZORLUKLARA KARŞI SABIR VE TAHAMMÜL
- “Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendisini zapteden, iradesine sahip olan kişidir.” (Buhârî, Edeb, 102; Müslim, Birr, 106–108).
- “Allahu Teala: Bir mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip Allah’dan ecir beklerse, onun mükafatı cennettir” buyurdu. (Buhârî, Rikak 6).
- “Herhangi bir Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı ve kaygıdan diken batmasına varıncaya kadar her ne gelirse, Allah bütün bunları o Müslümanın hatalarına keffaret kılar.” (Buhârî, Merdâ, 1, 3; Müslim, Birr, 49). 
- “Allahu Teala bir kimseye hayır dilerse, o kimsenin günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için, onu musibete uğratır.” (Tirmizî, Zühd, 57. Ayrıca bk. İbnî Mâce, Fiten, 23). 
- “Erkek olsun kadın olsun, bir mümin Rabbine, günahsız, tertemiz kavuşuncaya kadar başından, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz.” (Tirmizi, Zühd, 57).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...