Friday, November 4, 2011

ZULÜM


ZULÜM

- “Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.” (Rum, 30/29).
- “O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah’ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.” (Rum, 30/57).
- “O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.” (Yasin, 36/54).
- “Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, (o gün) azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere “Kazandıklarınızı tadın!” denir.” (Zumer, 39/24).
- “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” (Fussilet, 41/46).
- “Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulmetmez. (Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından da büyük bir mükafat verir.” (Nisa, 4/40).
- “Kim Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok!?” (Zümer, 39/32).

YOUTUBE VIDEO LIST

seyahat / tatil

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...